ด้านความปลอดภัย

การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและตอบโต้ แนวท่อขนส่งน้ำมัน ประจำปี 2566 ทล.347 KP.009+150 ต.วัดยม อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

21 พฤศจิกายน 2566

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย