ร่วมงานกับ FPT

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี ปี 2534 บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบการขนส่งน้ำมันของประเทศที่ช่วยการพัฒนาประเทศ โดยบริษัทให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันขนส่งที่ทันสมัย ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ได้มาตรฐานสากล บริษัทกำลังมีความต้องการบุคลากรมาร่วมงานเพื่อเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตและขยายตัวธุรกิจดังนี้

ตำแหน่งงาน :

พนักงานบริการสั่งจ่ายคลังน้ำมันบางปะอิน (1 อัตรา)

พนักงานบริการสั่งจ่ายคลังน้ำมันบางปะอิน (1 อัตรา)

    เพศชาย อายุ 21-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสูงกว่า
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตดอนเมือง หรือพื้นที่ใกล้เคียง

สมัครที่นี่

พนักงานบริการเทคนิคและซ่อมบำรุงคลังน้ำมันส่วนกลาง (1 อัตรา)

พนักงานบริการเทคนิคและซ่อมบำรุงคลังน้ำมันส่วนกลาง (1 อัตรา)

    เพศชาย อายุ 21-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า หรือสูงกว่า
    ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี มีความเข้าใจในระบบไฟฟ้า สามารถอ่านแบบและวงจรไฟฟ้าได้ แก้ไขและหาสาเหตุข้อขัดข้องของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ ใช้เครื่องมือวัดทางด้านไฟฟ้าได้
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขตดอนเมือง หรือพื้นที่ใกล้เคียง

สมัครที่นี่

พนักงานตรวจและซ่อมบำรุงแนวท่อส่วนภูมิภาค (กำแพงเพชร) 1 อัตรา

พนักงานตรวจและซ่อมบำรุงแนวท่อส่วนภูมิภาค (กำแพงเพชร) 1 อัตรา

    เพศชาย อายุ 21-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือสูงกว่า
    สามารถซ่อมบำรุงได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรองได้
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับรถยนต์ได้คล่องแคล่ว และมีใบอนุญาต
    มีที่พักอาศัยในบริเวณพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

สมัครที่นี่

พนักงานประจำสถานีระบบท่อส่วนกลาง (1 อัตรา)

พนักงานประจำสถานีระบบท่อส่วนกลาง (1 อัตรา)

    เพศชาย อายุ 21-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือสูงกว่า
    สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือวัด และเครื่องกล เบื้องต้นได้
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีที่พักอาศัยในบริเวณพื้นที่ดอนเมือง ลาดกระบัง บางปะอิน อยุธยา หรือพื้นที่ใกล้เคียง

สมัครที่นี่

พนักงานปฏิบัติการคลังน้ำมันกรุงเทพ/บางปะอิน (หลายอัตรา)

พนักงานปฏิบัติการคลังน้ำมันกรุงเทพ/บางปะอิน (หลายอัตรา)

    เพศชาย อายุ 21-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสูงกว่า
    ประสบการณ์ 1-2 ปี
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีที่พักอาศัยในบริเวณพื้นที่ดอนเมือง ลาดกระบัง บางปะอิน อยุธยา หรือพื้นที่ใกล้เคียง

สมัครที่นี่

พนักงานซ่อมบำรุงระบบท่อส่วนกลาง (1 อัตรา)

พนักงานซ่อมบำรุงระบบท่อส่วนกลาง (1 อัตรา)

    เพศชาย อายุ 21-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม หรือสูงกว่า
    สามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือวัด และเครื่องกล เบื้องต้นได้
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีที่พักอาศัยในบริเวณพื้นที่ดอนเมือง ลาดกระบัง บางปะอิน อยุธยา หรือพื้นที่ใกล้เคียง

สมัครที่นี่

ค่าตอบแทน :

พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์เทียบเท่ากับบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานประกอบด้วยประวัติโดยย่อ หลักฐานการศึกษา และรูปถ่าย มายัง

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-929-5555 และ 02-574-6180-3 ต่อ 107
e-mail : papatsorn.k@fpt.co.th

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครงาน (PDF)

กรอกแบบฟอร์มรับสมัครงาน