ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับ BPT

บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี ปี 2534 บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบการขนส่งน้ำมันของประเทศที่ช่วยการพัฒนาประเทศ โดยบริษัทให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันขนส่งที่ทันสมัย ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ได้มาตรฐานสากล บริษัทกำลังมีความต้องการบุคลากรมาร่วมงานเพื่อเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตและขยายตัวธุรกิจดังนี้

ตำแหน่งงาน :

วิศวกร

วิศวกร

    เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี  
    การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  (มีใบประกอบวิชาชีพ)  
    ประสบการณ์ 1-3 ด้านวิศวกรรมเครื่องกล  งานออกแบบ คำนวณหรืองานตรวจสอบ  
    สามารถอ่านภาษาอังกฤษและแปลความจากมาตรฐาน  ASME API หรือ NFPA  ได้ดี
    เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาต
    ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครที่นี่

เจ้าหน้าที่บัญชีน้ำมัน จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่บัญชีน้ำมัน จำนวน 1 อัตรา

    เพศชาย/หญิง อายุ 23-32 ปี  
    การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การจัดการทั่วไป  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  
    มีความเชี่ยวชาญโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
    มีทักษะการวิเคราะห์ สื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีความละเอียดรอบคอบ      
    เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาต
    ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ


สมัครที่นี่

ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา

ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์องค์กรและบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา

    เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป  
    ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขา การจัดการ เศรษฐศาสตร์ MBA, การเงิน การตลาด วิศวกรรม
        การจัดการความเสี่ยง-ประกันภัย  
    ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านกลยุทธ์และการบริหารความเสี่ยงองค์กร การบริหารจัดการด้านงานบัญชีและการเงิน
    สามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจ การวิเคราะห์อุตสาหกรรม วิเคราะห์อุตสาหกรรมด้านพลังงาน การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
        งานด้านการวางแผนกลยุทธ์ระยะสั้น-ยาว การติดตาม KPls การบริหารความเสี่ยงองค์กร  การจัดทำคู่มือและประเมินความเสี่ยง
        ติดตามภาพรวมขององค์กร
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และการนำเสนอ presentation ได้เป็นอย่างดี
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาต
    ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครที่นี่

ค่าตอบแทน :

พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์เทียบเท่ากับบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานประกอบด้วยประวัติโดยย่อ หลักฐานการศึกษา และรูปถ่าย มายัง

บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด

424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-929-5555 และ 02-574-6180-3 ต่อ 107
e-mail : somruedee.c@fpt.co.th

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครงาน (PDF)

กรอกแบบฟอร์มรับสมัครงาน