ร่วมงานกับ FPT

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากมติคณะรัฐมนตรี ปี 2534 บริษัทมุ่งมั่นในการเป็นส่วนหนึ่งของระบบการขนส่งน้ำมันของประเทศที่ช่วยการพัฒนาประเทศ โดยบริษัทให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันขนส่งที่ทันสมัย ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ ได้มาตรฐานสากล บริษัทกำลังมีความต้องการบุคลากรมาร่วมงานเพื่อเสริมศักยภาพรองรับการเติบโตและขยายตัวธุรกิจดังนี้

ตำแหน่งงาน :

เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่การเงิน

    เพศชาย/หญิง อายุ 23-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือการเงิน
    มีประสบการณ์ อย่างน้อย 1-3 ปี
    เชี่ยวชาญการใช้โปรแกรม Excel
    มีความรู้เรื่องการทำงบกระแสเงินสด (Cash flow), การทำ Presentation
    เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น  
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต

สมัครที่นี่

พนักงานควบคุมคุณภาพน้ำมัน (ลำปาง) 1 อัตรา

พนักงานควบคุมคุณภาพน้ำมัน (ลำปาง) 1 อัตรา

    เพศชาย อายุ 23-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี / เคมีอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมี
    ประสบการณ์ทำงานด้านการควบคุม และทดสอบคุณภาพ หรือประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

สมัครที่นี่

พนักงานปฏิบัติการคลังน้ำมันกรุงเทพ/บางปะอิน (หลายอัตรา)

พนักงานปฏิบัติการคลังน้ำมันกรุงเทพ/บางปะอิน (หลายอัตรา)

    เพศชาย อายุ 21-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสูงกว่า
    ประสบการณ์ 1-2 ปี
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีที่พักอาศัยในบริเวณพื้นที่ดอนเมือง ลาดกระบัง บางปะอิน อยุธยา หรือพื้นที่ใกล้เคียง

สมัครที่นี่

พนักงานปฏิบัติการคลังน้ำมันพิจิตร/ลำปาง (หลายอัตรา)

พนักงานปฏิบัติการคลังน้ำมันพิจิตร/ลำปาง (หลายอัตรา)

    เพศชาย อายุ 21-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสูงกว่า
    ประสบการณ์ 1-2 ปี
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร หรือจังหวัดลำปาง


สมัครที่นี่

พนักงานซ่อมบำรุงระบบท่อส่วนกลาง 1 อัตรา

พนักงานซ่อมบำรุงระบบท่อส่วนกลาง 1 อัตรา

    เพศชาย อายุ 21-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างอุตสาหกรรม ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสูงกว่า
    ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร ไฟฟ้า สาธารณูปโภค
    ใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีที่พักอาศัยในบริเวณพื้นที่ดอนเมือง ลาดกระบัง บางปะอิน อยุธยา หรือพื้นที่ใกล้เคียง

สมัครที่นี่

เจ้าหน้าที่ธุรการ (กรุงเทพ/ลำปาง) 2 อัตรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ (กรุงเทพ/ลำปาง) 2 อัตรา

    เพศชาย/หญิง อายุ 22-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
    ประสบการณ์ 0-2 ปี หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
    สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดลำปาง

สมัครที่นี่

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ลำปาง) 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (ลำปาง) 1 อัตรา

    เพศชาย/หญิง อายุ 24-30 ปี
    วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
    มีประสบการณ์ทำงานทางด้านอาชีวอนมัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างน้อย 2-3 ปี
    สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) ได้เป็นอย่างดี
    เพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น  
    สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาต
    มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

สมัครที่นี่

ค่าตอบแทน :

พนักงานที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเงินเดือน สวัสดิการและผลประโยชน์เทียบเท่ากับบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

สนใจสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครงานประกอบด้วยประวัติโดยย่อ หลักฐานการศึกษา และรูปถ่าย มายัง

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

424 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ 02-929-5555 และ 02-574-6180-3 ต่อ 107
e-mail : papatsorn.k@fpt.co.th

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบสมัครงาน (PDF)

กรอกแบบฟอร์มรับสมัครงาน