ด้านความปลอดภัย

ระบบความปลอดภัยสูงสุด

ระบบการขนส่งน้ำมันที่มีความปลอดภัยสูงสุด

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด มีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันของบริษัท ไม่เพียงแต่การมีเป้าหมายที่มุ่งสู่การให้บริการต่อลูกค้าโดยไม่เกิดอุบัติเหตุเท่านั้น บริษัทยังตระหนักถึงบทบาทหน้าที่สำคัญในการสร้างความมั่นคงด้านการขนส่งพลังงานของประเทศ ดังนั้นการให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันจึงมีระบบความปลอดภัยสูงสุดดังนี้

  • ระบบการตรวจสอบการรั่วไหลของท่อด้วยระบบ SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition)
  • การตรวจสอบสภาพภายในท่อขนส่งด้วย Intelligent PIG
  • ระบบการป้องกันการผุกร่อนของท่อ (Cathodic Protection)
  • ติดป้ายเตือนเหนือแนวท่อขนส่งตลอดแนวท่อเพื่อป้องกันการบุกรุกระยะห่างทุก 250 เมตรและเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นทางแยกหรือซอยที่สำคัญ
  • มีทีมตรวจสอบการบุกรุกตลอดแนวท่อขนส่งน้ำมันทุกวัน
  • มีระบบวาล์ว ที่สามารถปิดการทำงานตัวเองทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทุกกรณี
  • มีระบบ Block Valve ที่ปิดกั้นเป็นระยะในจุดที่สำคัญตลอดแนวท่อ