ธุรกิจของบริษัท

การให้บริการของบริษัท

การให้บริการของบริษัท

บริษัทเปิดให้บริการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ส่วนคลังน้ำมันบางปะอินเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00-24.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ในกรณีที่มีรถบรรทุกน้ำมันมารับบริการจำนวนมาก ยังสามารถขยายเวลาในการให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากการให้บริการที่สะดวกแล้ว บริษัทยังคำนึงถึงความสะดวกสบายของลูกค้าที่อาจจะต้องใช้เวลาเดินทางนาน โดยมีบริการ ห้องอาบน้ำ ห้องอาหาร และห้องผักผ่อนชั่วคราวสำหรับพนักงานขับรถรวมถึงผู้ติดตาม คลังน้ำมันบางปะอินถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางสู่เส้นทางคมนาคมขนาดใหญ่ที่สะดวกที่สุด ลูกค้าสามารถใช้เส้นทางไปยังภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียเวลาไปกับการจราจรที่แออัด ไม่ต้องรถติดช่วงเวลา ห้ามรถบรรทุกน้ำมันวิ่งในเขตกรุงเทพมหานคร และไม่ต้องเสียค่าผ่านทางยกระดับและทางด่วน