ด้านความปลอดภัย

สถิติความปลอดภัย

  • Without a lost time accident
    Hours - Man
  • Target
    Hours - Man
  • Latest accident
    13 ตุลาคม 2538