เกี่ยวกับบริษัท

ประวัติบริษัท

จากปัญหาการจราจรที่ติดขัดในเขตเมือง ดังนั้นรูปแบบการขนส่งที่เหมาะสม สามารถทดแทนการขนส่งด้วยรถบรรทุก คือ การขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ

จากการที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการพัฒนาระบบขนส่งน้ำมันของประเทศ ในปี 2531 เนื่องจากประเทศประสบปัญหาด้านการจราจรติดขัด และแออัดเป็นอย่างมาก ส่งผลให้เกิดอุปสรรคในการขนส่งน้ำมันอากาศยานทางรถบรรทุกจากคลังน้ำมันต้นทางในเขตกรุงเทพฯ มายังคลังน้ำมันอากาศยานดอนเมือง อีกทั้งเกิดมลภาวะทางสภาพแวดล้อม และความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ ส่งผลกระทบต่อประชาชน และความมั่นคงของประเทศ ดังนั้น รูปแบบการขนส่งที่เหมาะสม สามารถทดแทนการขนส่งด้วยรถบรรทุก คือ การขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อ

“บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด” หรือ “Bafs Pipeline Transportation Limited (BPT)” (บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด หรือ Fuel Pipeline Transportation Limited (FPT)) จึงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2534 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นแกนนำในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน เพื่อดำเนินการขนส่งน้ำมันทางท่อสายบางจาก-ดอนเมือง-บางปะอิน รวมถึงก่อสร้างคลังน้ำมันปลายทางด้วยทุนจดทะเบียนถึงปัจจุบัน 1,592 ล้านบาท มีบริษัทเข้าร่วมทุน ได้แก่ กลุ่มรัฐวิสาหกิจ กลุ่มบริษัทผู้ค้าน้ำมัน กลุ่มธนาคาร สถาบันการเงิน และกลุ่มอื่นๆ ตามลำดับ

บริษัทเริ่มเปิดให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยาน จากโรงกลั่นน้ำมันบางจาก และคลังน้ำมันช่องนนทรีมายังคลังน้ำมันดอนเมือง ในวันที่ 5 มกราคม 2537 และเริ่มเปิดให้บริการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินมายังคลังน้ำมันบางปะอิน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 นอกจากนี้ เมื่อสนามบินสุวรรณภูมิ เริ่มเปิดให้บริการในปี 2549 บริษัทเริ่มให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยาน เพื่อส่งมอบให้บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด ที่สถานีสูบถ่ายน้ำมันมักกะสัน และเริ่มให้บริการรับจ้างบริหารจัดการ การขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อของบริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด ไปยังคลังน้ำมันสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549

ปัจจุบันบริษัทให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานและน้ำมันภาคพื้นดินผ่านระบบท่อสูงถึง 4,000 ล้านลิตรต่อปี โดยผู้ใช้บริการเป็นบริษัทผู้จำหน่ายน้ำมันชั้นนำของประเทศ อาทิเช่น บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นต้น และส่งมอบน้ำมันให้กับบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพื่อเติมให้กับอากาศยานที่ท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมิสูงถึง 1,700 ล้านลิตรต่อปี และ ส่งมอบน้ำมันภาคพื้นดินให้กับลูกค้ารับน้ำมันภาคพื้นดินที่คลังน้ำมันบางปะอินทางรถยนต์สูงถึง 900 ล้านลิตรต่อปี


ต่อมา กระทรวงพลังงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งน้ำมันและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ จึงได้ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท บาฟส์ขนส่งทางท่อ จำกัด (Bafs Pipeline Transportation Limited : BPT) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2534 เป็นผู้ให้บริการท่อขนส่งน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันบางจาก และคลังน้ำมันช่องนนทรีไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมืองและคลังน้ำมันบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มากว่า 25 ปี เห็นว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สามารถสร้างผลตอบแทนทางสังคมและสิ่งแวดล้อมสูง จึงลงทุนขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ ด้วยเงินลงทุน 10,000 ล้านบาท โดยแนวท่อจะต่อจากระบบท่อเดิมที่คลังน้ำมันบางปะอิน ไปสิ้นสุดที่คลังน้ำมันจังหวัดพิจิตรและคลังน้ำมันนครลำปางระยะทาง 576 กิโลเมตร เริ่มก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2559 แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ต้นปี 2562