เกี่ยวกับบริษัท

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

 • 21 พฤษภาคม 2534

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท FPT เพื่อก่อสร้างและบริหารท่อขนส่งน้ำมัน โดยมีจุดมุ่งหมายลดจำนวนรถยนต์และรถไฟที่ใช้ขนส่งน้ำมันในเขตกรุงเทพ

  28 มิถุนายน 2534

  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นแกนกลางในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการก่อตั้งบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด หรือใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Fuel Pipeline Transportation Limited (FPT)"

 • 24 กุมภาพันธ์ 2535

  บริษัทลงนามสัญญาเงินกู้และสัญญาก่อสร้างระบบท่อขนส่งและคลังน้ำมันสายบางจาก-ดอนเมือง

  21 กันยายน 2535

  พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

 • 9 กุมภาพันธ์ 2536

  บริษัทลงนามก่อสร้างคลังน้ำมันบางปะอินและคลังน้ำมันเชียงรากน้อย ระหว่างบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด กับ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด บริษัท เพ็นคอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซาท์แทนด์ จำกัด

 • 5 มกราคม 2537

  บริษัทเริ่มเปิดให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานจากโรงกลั่นน้ำมันบางจากและคลังน้ำมันช่องนนทรีมายังคลังน้ำมันดอนเมือง

  30 มีนาคม 2537

  บริษัทเริ่มเปิดให้บริการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินจากโรงกลั่นน้ำมันบางจากและคลังน้ำมันช่องนนทรีมายังคลังน้ำมันบางปะอิน

  19 พฤษภาคม 2537

  บริษัทเริ่มเปิดให้บริการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์จากคลังน้ำมันบางปะอิน

  19 พฤษภาคม 2537

  บริษัทเริ่มเปิดให้บริการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์จากคลังน้ำมันบางปะอิน

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดดำเนินการกิจการบริษัท

  21 พฤษภาคม 2537

  บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเภท 6.18 เลขที่สิทธิบัตร 1079/2535

  7 ตุลาคม 2537

  บริษัทเริ่มเปิดให้บริการจ่ายน้ำมันทางรถไฟจากคลังน้ำมันเชียงรากน้อย

 • 3 มีนาคม 2542

  บริษัทดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เนื่องจากวิกฤตการณ์ค่าเงินบาทลอยตัว โดยมีพิธีลงนามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทแรก

 • 6 มีนาคม 2549

  เริ่มให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานเพื่อส่งมอบให้กับบริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด ที่สถานีสูบจ่ายน้ำมันมักกะสัน และเริ่มให้บริการรับจ้างบริหารจัดการการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อของบริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด ไปยังคลังน้ำมันสุวรรณภูมิ

 • 8 ตุลาคม 2553

  บริษัทได้รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

 • 22 กรกฎาคม 2554

  บริษัทครบรอบการดำเนินกิจการ 20 ปี

  2 พฤศจิกายน 2554

  BAFS เข้าถือหุ้นใน FPT ร้อยละ 95 ดังนั้น บริษัทจึงเข้าเป็นบริษัทในเครือของ BAFS

 • 21 ธันวาคม 2558

  บริษัทลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปภาคเหนือระหว่างบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด กับ กระทรวงพลังงาน
  หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปภาคเหนือ กับนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน และสักขีพยานในพิธี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 9:30 น. ณ กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

 • 23 สิงหาคม 2559

  พิธีวางศิลาฤกษ์คลังน้ำมันพิจิตร อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
  พิธีวางศิลาฤกษ์คลังน้ำมันพิจิตร โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

  23 พฤศจิกายน 2559

  พิธีวางศิลาฤกษ์ คลังน้ำมันนครลำปาง จังหวัดลำปาง
  พิธีวางศิลาฤกษ์คลังน้ำมันนครลำปาง โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ โดยท่านแม่ทัพภาคที่ 3 พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

 • 27 มีนาคม 2562

  พิธีเปิดระบบขนส่งน้ำมันทางท่อสายเหนือ ระยะที่ 1 (บางปะอิน – กำแพงเพชร – พิจิตร)
  พิธีเปิดระบบขนส่งน้ำมันทางท่อสายเหนือ ระยะที่ 1 (บางปะอิน – กำแพงเพชร – พิจิตร) โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ โดย ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ คลังน้ำมันพิจิตร อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร