เกี่ยวกับบริษัท

ลำดับเหตุการณ์สำคัญ

 • 21 พฤษภาคม 2534

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัท FPT เพื่อก่อสร้างและบริหารท่อขนส่งน้ำมัน โดยมีจุดมุ่งหมายลดจำนวนรถยนต์และรถไฟที่ใช้ขนส่งน้ำมันในเขตกรุงเทพ

  28 มิถุนายน 2534

  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นแกนกลางในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนในการก่อตั้งบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด หรือใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Fuel Pipeline Transportation Limited (FPT)"

 • 24 กุมภาพันธ์ 2535

  บริษัทลงนามสัญญาเงินกู้และสัญญาก่อสร้างระบบท่อขนส่งและคลังน้ำมันสายบางจาก-ดอนเมือง

  21 กันยายน 2535

  พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด

 • 9 กุมภาพันธ์ 2536

  บริษัทลงนามก่อสร้างคลังน้ำมันบางปะอินและคลังน้ำมันเชียงรากน้อย ระหว่างบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด กับ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด บริษัท เพ็นคอล เอ็นจิเนียริ่ง คอนเซาท์แทนด์ จำกัด

 • 5 มกราคม 2537

  บริษัทเริ่มเปิดให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานจากโรงกลั่นน้ำมันบางจากและคลังน้ำมันช่องนนทรีมายังคลังน้ำมันดอนเมือง

  30 มีนาคม 2537

  บริษัทเริ่มเปิดให้บริการขนส่งน้ำมันภาคพื้นดินจากโรงกลั่นน้ำมันบางจากและคลังน้ำมันช่องนนทรีมายังคลังน้ำมันบางปะอิน

  19 พฤษภาคม 2537

  บริษัทเริ่มเปิดให้บริการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์จากคลังน้ำมันบางปะอิน

  19 พฤษภาคม 2537

  บริษัทเริ่มเปิดให้บริการจ่ายน้ำมันทางรถยนต์จากคลังน้ำมันบางปะอิน

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดดำเนินการกิจการบริษัท

  21 พฤษภาคม 2537

  บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประเภท 6.18 เลขที่สิทธิบัตร 1079/2535

  7 ตุลาคม 2537

  บริษัทเริ่มเปิดให้บริการจ่ายน้ำมันทางรถไฟจากคลังน้ำมันเชียงรากน้อย

 • 3 มีนาคม 2542

  บริษัทดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้เนื่องจากวิกฤตการณ์ค่าเงินบาทลอยตัว โดยมีพิธีลงนามสัญญาการปรับโครงสร้างหนี้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นบริษัทแรก

 • 6 มีนาคม 2549

  เริ่มให้บริการขนส่งน้ำมันอากาศยานเพื่อส่งมอบให้กับบริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด ที่สถานีสูบจ่ายน้ำมันมักกะสัน และเริ่มให้บริการรับจ้างบริหารจัดการการขนส่งน้ำมันอากาศยานผ่านระบบท่อของบริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด ไปยังคลังน้ำมันสุวรรณภูมิ

 • 8 ตุลาคม 2553

  บริษัทได้รับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008

 • 22 กรกฎาคม 2554

  บริษัทครบรอบการดำเนินกิจการ 20 ปี

  2 พฤศจิกายน 2554

  BAFS เข้าถือหุ้นใน FPT ร้อยละ 95 ดังนั้น บริษัทจึงเข้าเป็นบริษัทในเครือของ BAFS

 • 21 ธันวาคม 2558

  บริษัทลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปภาคเหนือระหว่างบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด กับ กระทรวงพลังงาน
  หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขยายระบบการขนส่งน้ำมันทางท่อไปภาคเหนือ กับนายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน โดยมี พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธาน และสักขีพยานในพิธี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 9:30 น. ณ กระทรวงพลังงาน ศูนย์เอเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

 • 23 สิงหาคม 2559

  พิธีวางศิลาฤกษ์คลังน้ำมันพิจิตร อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
  พิธีวางศิลาฤกษ์คลังน้ำมันพิจิตร โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ณ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

  23 พฤศจิกายน 2559

  พิธีวางศิลาฤกษ์ คลังน้ำมันนครลำปาง จังหวัดลำปาง
  พิธีวางศิลาฤกษ์คลังน้ำมันนครลำปาง โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ โดยท่านแม่ทัพภาคที่ 3 พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

 • 27 มีนาคม 2562

  พิธีเปิดระบบขนส่งน้ำมันทางท่อสายเหนือ ระยะที่ 1 (บางปะอิน – กำแพงเพชร – พิจิตร)
  พิธีเปิดระบบขนส่งน้ำมันทางท่อสายเหนือ ระยะที่ 1 (บางปะอิน – กำแพงเพชร – พิจิตร) โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ โดย ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ คลังน้ำมันพิจิตร อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

 • 17 ธันวาคม 2564

  พิธีเปิดโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมันสายเหนือ (บางปะอิน – นครลำปาง) ณ บริเวณคลังน้ำมันนครลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ ประธานกรรมการ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี โดยมี ม.ร.ว.ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการบริหาร และ ม.ล.ณัฐสิทธิ์ ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายลอยเลื่อน บุนนาค ประธานคณะกรรมการบริหาร โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ พลเอก วิจักขฐ์ สิริบรรสพ อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายเจริญ จารุไสลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ร่วมพิธี

  30 ธันวาคม 2564

  พิธีลงนามสัญญาให้สิทธิการบริหารทรัพย์สินสำหรับโครงการระบบท่อขนส่งน้ำมัน (ช่วงกรุงเทพ - บางปะอิน) ระหว่าง บริษัท กรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์ จำกัด (BFPL) และบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 9 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)