ธุรกิจของบริษัท

ธุรกิจอื่นๆ (Other)

ปัจจุบันนอกจากบริษัทให้บริการหลักด้านการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อและคลังน้ำมันแล้วนั้น บริษัทยังให้บริการอื่นๆ ที่สนับสนุนธุรกิจหลัก อาทิเช่น การให้บริการเช่าพื้นที่ถังน้ำมันเพื่อเก็บน้ำมันสำรองตามกฎหมายกำหนด ที่คลังน้ำมันดอนเมืองและคลังน้ำมันบางปะอิน และการให้บริการทดสอบคุณภาพน้ำมัน เป็นต้น