ด้านความปลอดภัย

การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุฉุกเฉินและปฏิบัติการตอบโต้ พื้นที่คลังน้ำมันพิจิตร ประจำปี 2564

9 พฤศจิกายน 2564

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย