ด้านความปลอดภัย

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารสำนักงานคลังน้ำมันนครลำปาง ประจำปี 2564

31 ตุลาคม 2564

« ย้อนกลับ


กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย