กิจกรรมสร้างเสริมความปลอดภัย

26 กรกฎาคม 2556
การซ้อมแผนฉุกเฉิน สถานการณ์ เกิดเพลิงไหม้ที่ กระติกน้ำร้อนสถานที่ อาคารสำนักงาน ชั้น 2 อบรม ภาคทฤษฎี วันที่ 26 กรกฎาคม 2556
29 พฤษภาคม 2556
ฝึกซ้อมการดับเพลิงขั้นต้น (Basic Fire Training) ประจำปี 2556 วันที่ 29 พฤษภาคม 2556

Pages: Prev. 1 2 3 4 All