กิจกรรมเพื่อสังคม

จัดหาหนังสือให้กับห้องสมุด โรงเรียนวัดเปรมปรีชา จ.พระนครศรีอยุธยา

20 กรกฎาคม 2553
จัดหาหนังสือให้กับห้องสมุด โรงเรียนวัดเปรมปรีชา จ.พระนครศรีอยุธยา

« ย้อนกลับ


กิจกรรมเพื่อสังคม