กิจกรรมบริษัท

พิธีรับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14 มิถุนายน 2566
พิธีรับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีรับเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีพลโท สุริยะ เอี่ยมสุโร แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหม่อมหลวง ณัฐสิทธิ์  ดิศกุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายเจษฎ์  ทูปิยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด รวมทั้งเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรในพื้นที่ร่วมพิธี ณ คลังน้ำมันพิจิตร ตำบลบ้านนา อำเภอ วชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท