กิจกรรมบริษัท

การพิจารณาลงนามต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินการท่าเรือแห่งประเทศไทย

21 เมษายน 2566
การพิจารณาลงนามต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินการท่าเรือแห่งประเทศไทย

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด พิจารณาลงนามต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินการท่าเรือแห่งประเทศไทย บริเวณด้านหลังแนวรั้วเขื่อนตะวันออก (สวนอ้อย) ถึงถนนพระราม 3 เพื่อฝังท่อขนส่งน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เนื้อที่ 9,600 ตารางเมตร เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท