กิจกรรมบริษัท

พิธีลงนามสัญญาให้สิทธิการบริหารทรัพย์สินสำหรับโครงการระบบท่อส่งน้ำมัน (ช่วงกรุงเทพ - บางปะอิน)

30 ธันวาคม 2564

พิธีลงนามสัญญาให้สิทธิการบริหารทรัพย์สินสำหรับโครงการระบบท่อส่งน้ำมัน  (ช่วงกรุงเทพ - บางปะอิน) ระหว่าง บริษัทขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสท์ติก จำกัด (BFPL) และบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด (FPT) ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 9 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

« ย้อนกลับ


กิจกรรมบริษัท