Activities

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทในเครือ BAFS GROUP ประจำปี 2556

29 Nov 2013
กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทในเครือ BAFS GROUP ประจำปี 2556

บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ร่วมกับบริษัทในเครือ BAFS จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทในเครือทั้งหมด ประกอบด้วยบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน), บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด, บริษัท เจพี-วัน แอสเซ็ท จำกัด, บริษัท ไทยเชื้อเพลิงการบิน จำกัด, บริษัท บริการน้ำมันอากาศยาน จักัด ณ สนามสิงห์พาร์ค เมืองทองธานี วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556

« Back to Result


Activities

Activities