พิธีส่งมอบปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร อำเภอสบปราบ

23 Sep 2019
พิธีส่งมอบปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร อำเภอสบปราบ

คุณลอยเลื่อน บุนนาค ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ มอบปั๊มน้ำเพื่อการเกษตร ให้กับเกษตรกรผู้ใช้น้ำบ้านหล่ายฮ่องปุ๊สามัคคี เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง

« Back to Result


Activities

Activities