พิธีแถลงข่าว มอบโล่ห์ และเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560

26 เมษายน 2561

หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล ประธานกรรมการ ในนาม BAFS Group เข้าร่วมพิธีมอบโล่ห์ และเกียรติบัตร โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ปี 2560 จากพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

« ย้อนกลับ


ข่าวประชาสัมพันธ์